Rezultate

PR1

Studiu la nivel local, național și european, pentru a evalua nevoile, competențele-cheie și abilitățile de viață de care nu dispun tinerii delincvenți și care, dacă ar fi dobândite, ar putea avea un impact pozitiv asupra ratei de angajabilitate a acestora.

GHID DE BUNE PRACTICI

PR2

Curs de învățare digitală care va contribui la consolidarea competențelor și abilităților de bază (a) comunicare; b) munca în echipă; c) etica muncii; d) atitudine pozitivă; e) gândire critică; și f) leadership) ale minorilor pentru a le facilita tranziția către vârsta adultă și pentru a le sprijini integrarea pe piața muncii.

PR3

Facilitarea de ateliere educaționale și de formare în țările partenere, care să implice foști deținuți tineri și Organizații ale Societății Civile relevante și rezumarea rezultatelor acestora într-un set de instrumente dedicat organizațiilor care lucrează cu tinerii deținuți.

SET DE INSTRUMENTE PENTRU CREȘTEREA GRADULUI DE CONȘTIENTIZARE ȘI GHID DE FORMARE

Scroll to Top