Σχετικά με το έργο

YOUTH REGAINED

Αναδιαμορφώνοντας τις στάσεις των ανηλίκων και των νέων με κίνδυνο
παραβατικότητας/υποτροπής μέσω προγραμμάτων κατάρτισης

Το έργο θα αξιολογήσει τις βασικές ικανότητες και δεξιότητες ζωής που λείπουν από τους ανήλικους παραβάτες και που αν αποκτηθούν θα αυξήσουν σημαντικά τις πιθανότητες ένταξής τους στην απασχόληση. Στη συνέχεια, θα σχεδιάσει και θα αναπτύξει ένα μοναδικό πρόγραμμα κατάρτισης/e-course που θα τους
παρέχει κοινωνικές δεξιότητες.
Οι νεαροί παραβάτες έχουν λιγότερες πιθανότητες να βρουν εργασία, επομένως είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως η φτώχεια, η στέγαση κ.ο.κ. Καθοριστική για την έλλειψη της απασχολησιμότητάς τους είναι η έλλειψη εκπαίδευσης και η ευαισθητοποίησή τους σχετικά με τις βασικές ικανότητες που απαιτούνται.

Στόχοι Έργου

  1. Ενίσχυση των ικανοτήτων και των βασικών δεξιοτήτων πρώην καταδικασθέντων ανήλικων παραβατών, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβασή τους στην ενήλικη ζωή και να υποστηριχθεί η ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
  2. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εστιάζουν στην ενίσχυση της ένταξης και της απασχολησιμότητας των ανήλικων παραβατών ως νέων με λιγότερες ευκαιρίες.
  3. Υποστήριξη των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚΠ) που εστιάζουν στην προστασία και την επανένταξη των ανήλικων
    παραβατών και ενθάρρυνση των νέων που κινδυνεύουν να περιθωριοποιηθούν να ανακτήσουν τη ζωή τους και τη θέση τους στην κοινωνία.
  4. Εμπλοκή των ΟΚΠ και του επιχειρηματικού κλάδου και εκπαίδευσή τους για την εξάλειψη των στερεοτύπων που σχετίζονται με την απασχολησιμότητα των ανήλικων παραβατών μετά την αποφυλάκιση τους.
Scroll to Top