Parteneri

Centrul pentru Promovarea Învățării Permanente – CPIP este un ONG înființat în anul 2005, activ în dezvoltarea și implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă. CPIP promovează cultura „învățării pe tot parcursul vieții” prin implicarea activă a membrilor comunității în dezvoltarea unei strategii de implementare coerentă a conceptului și practicii de învățare permanentă. Misiunea CPIP este aceea de a populariza conceptul de învățare permanentă și a-l face accesibil comunităților de practicieni cu care intrăm în contact.

SIF-logo-300x300-removebg-preview

Social Innovation Fund este un ONG înființat în 1994 pentru a asigura egalitatea de gen și șanse egale pentru toți prin educație și inovații. În prezent, SIF este unul dintre cele mai importante ONG-uri din Lituania care activează în diferite domenii, cum ar fi drepturile omului pentru femei, egalitatea de gen și egalitatea de șanse, încurajarea diversității și promovarea incluziunii sociale a grupurilor dezavantajate.

KMOP – Centrul de Acțiune Socială și Inovare este o organizație non-profit cu sediul în Atena, Grecia, cu o experiență de peste 40 de ani în domeniul dezvoltării durabile, al creșterii sociale, al protecției drepturilor omului, al incluziunii sociale și al cercetării politice. KMOP, în calitate de centru de acțiune socială și inovare, colaborează cu actori importanți din sectorul public și privat, precum și cu societatea civilă, pentru a impulsiona intervenții orientate spre soluții, bazate pe cunoștințe, care sunt esențiale pentru promovarea rezilienței oamenilor. Organizația este implicată atât în proiecte naționale, cât și în proiecte UE/internaționale care abordează probleme sociale axate pe consolidarea capacităților și pe promovarea drepturilor tinerilor slab calificați și ale șomerilor de lungă durată, migrație, drepturile minorităților, victimele violenței și ale traficului de persoane, victimele hărțuirii, persoanele în vârstă și cele cu dizabilități.

synthes-300x104

SYNTHESIS Center for Research and Education este o organizație care elaborează și implementează proiecte de cercetare și educație cu impact social. SYNTHESIS este liderul la nivel național în domeniul inovării sociale și al antreprenoriatului social; fondator al Hub Nicosia, un centru de inovare socială care găzduiește și sprijină antreprenorii și organizațiile cu misiune socială. Într-o lume înconjurată de conflicte și excluziune de multe forme, SYNTHESIS aspiră să ia parte la acțiuni care îmbunătățesc viețile indivizilor, sporesc incluziunea socială și contribuie la un viitor verde și durabil, pentru oameni și pentru planetă.

REDIAL este un ONG care reunește un grup de profesioniști pentru a promova incluziunea și inovarea în domeniile: educație și învățare pe tot parcursul vieții, antreprenoriat și întreprinderi sociale, cercetare și dezvoltare și incluziune și coeziune socială.
Experții implicați în cadrul organizației sunt pe deplin calificați și experimentați, formatori, manageri de proiect, lucrători de tineret, educatori comunitari, asistenți sociali și psihologi în domenii precum: educația adulților, migrația, egalitatea de gen, egalitatea și diversitatea, incluziunea socială, întreprinderea socială, discriminarea, arta și cultura, sănătatea și bunăstarea, sănătatea mintală, justiția penală, sportul și viața activă, voluntariatul, pregătirea pentru carieră și capacitatea de inserție profesională.
Ne străduim în mod constant să găsim noi modalități de stimulare și de implicare a cursanților, în special a celor care provin din grupuri mai marginalizate și mai dezavantajate, și să oferim oportunități de incluziune prin învățare, angajare, implicare în comunitate și antreprenoriat. Oferim, de asemenea, mentorat și dezvoltare profesională pentru educatori, formatori, lucrători de tineret, asistenți sociali, antrenori și consilieri în domeniul angajabilității.

Laboral Acción Laboral are o experiență de peste 10 ani în proiecte de ocuparea forței de muncă, formare profesională și îmbunătățirea competențelor, prezentând un nivel ridicat de complexitate în ceea ce privește durata acestora (2-3 ani), numărul de participanți (peste 500 de persoane formate) și bugetul (grant de peste 1 milion de euro). Acción Laboral funcționează la nivel național, având birouri în diferite provincii din Spania și cooperând cu diverse părți interesate din domeniul muncii. Prin cele expuse, organizația poate garanta o implementare eficientă a proiectului.

Scroll to Top