Εταίροι

Η CPIP είναι ένα μη κυβερνητικό, μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που δραστηριοποιείται στον εκπαιδευτικό και κοινωνικό τομέα από το 2005. Προωθεί την κουλτούρα της “δια βίου μάθησης” μέσω της ενεργού συμμετοχής των μελών της κοινότητας στην ανάπτυξη μιας συνεκτικής στρατηγικής εφαρμογής της έννοιας και της πρακτικής της δια βίου μάθησης. Η CPIP αναπτύσσει εθνικά και διεθνή έργα σε διάφορα κοινωνικά και εκπαιδευτικά θέματα. Τα έργα της συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω διαφόρων προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τα οπτικοακουστικά εργαλεία.

SIF-logo-300x300-removebg-preview

Η SIF είναι μια ΜΚΟ που ιδρύθηκε το 1994 με σκοπό να διασφαλίσει την ισότητα των φύλων και τις ίσες ευκαιρίες για όλους μέσω της εκπαίδευσης και της καινοτομίας. Σήμερα η SIF είναι μια από τις κορυφαίες λιθουανικές ΜΚΟ που δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών, η ισότητα των φύλων και οι ίσες ευκαιρίες, η ενθάρρυνση της διαφορετικότητας και η προώθηση της κοινωνικής ένταξης των κοινωνικών ομάδων με λιγότερες ευκαιρίες.

Η Acción Laboral έχει πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας σε προγράμματα απασχολησιμότητας και κατάρτισης που επικεντρώνονται σε μακροχρόνια άνεργους και στη βελτίωση των ικανοτήτων τους, παρουσιάζοντας υψηλό επίπεδο πολυπλοκότητας όσον αφορά τη διάρκειά τους (2-3 χρόνια), τον αριθμό των συμμετεχόντων (πάνω από 500 εκπαιδευόμενα άτομα) και τον προϋπολογισμό (επιχορήγηση άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ). Η Acción Laboral δραστηριοποιείται σε εθνικό επίπεδο διαθέτοντας γραφεία στις διάφορες επαρχίες της Ισπανίας και συνεργάζεται με διάφορους φορείς στον τομέα της εργασίας. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να εγγυηθεί την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου.

synthes-300x104

Το Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης SYNTHESIS είναι ένας πρωτοποριακός οργανισμός που σχεδιάζει και υλοποιεί ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα με κοινωνικό αντίκτυπο. Το SYNTHESIS είναι ο ηγέτης της Κύπρου στην κοινωνική καινοτομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Ίδρυσε το Hub Nicosia, έναν κόμβο κοινωνικής καινοτομίας που στεγάζει και υποστηρίζει επιχειρηματίες και οργανισμούς με κοινωνική αποστολή. Σε έναν κόσμο που περιβάλλεται από συγκρούσεις και πολλαπλούς αποκλεισμούς, το SYNTHESIS φιλοδοξεί να συμμετέχει σε δράσεις που βελτιώνουν τη ζωή των ατόμων, ενισχύουν την κοινωνική τους ένταξη και συμβάλλουν σε ένα πράσινο και βιώσιμο μέλλον, για τους ανθρώπους και τον πλανήτη.

Η REDIAL είναι μια ΜΚΟ που συγκεντρώνει μια ομάδα επαγγελματιών για την προώθηση της ένταξης και της καινοτομίας στους τομείς της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της έρευνας, της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. Η Redial ιδρύθηκε για να συγκεντρώσει τον πλούτο της εμπειρίας στην παροχή μάθησης, απασχολησιμότητας, επιχειρηματικότητας και κοινοτικής δέσμευσης από τη βάση μέχρι το ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρέχουμε επίσης μαθησιακή καθοδήγηση και επαγγελματική ανάπτυξη για εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, επαγγελματίες που εργάζονται με την νεολαία, κοινωνικούς λειτουργούς, προπονητές και συμβούλους σταδιοδρομίας και επιχειρηματίες. Αξιοποιώντας καινοτόμα εργαλεία και τεχνολογία που συμβάλλουν στην ενταξιακή μάθηση και συμμετοχή, αναπτύσσουμε συνεχώς τα προγράμματά μας για να ανταποκρινόμαστε στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των μαθητών. Η συνεργασία είναι αυτό στο οποίο βασίζεται η REDIAL και αυτό περιλαμβάνει την πρόσβαση ευκαιριών ζωής σε βασικά κοινοτικά, μαθησιακά και εργασιακά περιβάλλοντα. Η δραστηριότητα αυτή απαιτεί συνεργασία με την κοινότητα, τους θεσμικούς και ιδιωτικούς φορείς. Συνεργασία σε όλους τους τομείς για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης για τις τοπικές κοινότητες, τα άτομα, τους επαγγελματίες και τους επιχειρηματίες. Αυτή η συνεργατική προσέγγιση αξιοποιεί την προηγούμενη εμπειρία και τις καλές πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί από το προσωπικό και τους εταίρους, καθώς και τη συνεχή έρευνα, τη συνδιαμόρφωση και τη δέσμευση για καινοτομία. Δεσμευόμαστε επίσης να προσφέρουμε στα εκπαιδευόμενα άτομα ευκαιρίες υψηλής ποιότητας που εμπλουτίζουν τη σταδιοδρομία τους μέσω διεθνών ευκαιριών εθελοντισμού, μάθησης και πρακτικής άσκησης.

Το KMOP – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Αθήνα, με περισσότερα από 45 χρόνια εμπειρίας στη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική ανάπτυξη, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την κοινωνική ένταξη και την έρευνα πολιτικής. Το ΚΜΟΠ διαθέτει ευρεία τεχνογνωσία στην κοινωνική πρόνοια, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την απασχόληση, το σύστημα υγείας και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την επιστημονική έρευνα και την ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής. Το KMOP, ως κορυφαίο Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας, συνεργάζεται με σημαντικούς φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και με την κοινωνία των πολιτών, για να προωθήσει προσανατολισμένες στη λύση και βασισμένες στη γνώση παρεμβάσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ατόμων. Συμμετέχει τόσο σε εθνικά όσο και σε ευρωπαϊκά/διεθνή έργα που αφορούν κοινωνικά ζητήματα με επίκεντρο την ανάπτυξη ικανοτήτων και την προώθηση των δικαιωμάτων των νέων με χαμηλή ειδίκευση και των μακροχρόνια ανέργων, την ενδυνάμωση, τη μετανάστευση, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, τα θύματα βίας και εμπορίας ανθρώπων, τα θύματα εκφοβισμού, τα άτομα τρίτης ηλικίας και τα άτομα με αναπηρία.

Scroll to Top