Projekto rezultatai

PR1

Tyrimai ir mokymai - Geros praktikos vadovas. Įvertinta, kokių kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių trūksta nepilnamečiams teisės pažeidėjams, kad jie galėtų sėkmingiau įsidarbinti.
Geros praktikos vadovas.

PR2

OER (E. kursas). Parengta mokymo programa / E. kursas, suteikiantis žinių ir įgūdžių tokiose svarbiose srityse, kaip: a) bendravimas; b) komandinis darbas; c) darbo etika; d) teigiamas požiūris; e) kritinis mąstymas; ir f) vadovavimas; ir kitose. Kviečiame mokytis.

PR3

Seminarai ir mokymai (informuotumo didinimo priemonių rinkinys ir mokymas). Vedami edukaciniai ir praktiniai seminarai partnerystės šalyse, įtraukiant teistus nepilnamečius ir su jais dirbančias organizacijas (PVO). Apibendrinus mokymų rezultatus, bus parengtas informuotumo didinimo ir politikos priemonių rinkinys, skirtas PVO ir jaunimo organizacijoms, dirbančioms su nepilnamečiais teisės pažeidėjais.

INFORMAVIMO PRIEMONIŲ RINKINYS IR MOKYMŲ VADOVAS

Scroll to Top