Partneriai

Mokymosi visą gyvenimą skatinimo centras yra nevyriausybinė, pelno nesiekianti institucija, veikianti švietimo ir socialinėje srityje nuo 2005 m. Jis skatina „mokymosi visą gyvenimą“ kultūrą aktyviai įtraukdamas bendruomenės narius į nuoseklios mokymosi įgyvendinimo strategiją, remiasi mokymosi visą gyvenimą samprata ir praktika. CPIP rengia nacionalinius ir tarptautinius projektus įvairiomis socialinėmis ir edukacinėmis temomis. Centro projektus bendrai finansuoja Europos Komisija per įvairias programas, skirtas švietimui, kultūrai ir garso ir vaizdo priemonėms.

SIF-logo-300x300-removebg-preview

Socialinių inovacijų fondas yra NVO, įkurta 1994 m., siekiant per švietimą užtikrinti lyčių lygybę ir lygias galimybes visiems. Šiuo metu SIF yra viena iš pirmaujančių Lietuvos nevyriausybinių organizacijų, veikiančių įvairiose srityse, tokiose kaip moterų teisės, lyčių lygybė ir lygios galimybės visiems, skatinant įvairovę ir socialiai remtinų grupių socialinę įtrauktį.

KMOP – Socialinės veiklos ir inovacijų centras yra ne pelno siekianti organizacija, įsikūrusi Atėnuose, Graikijoje, turinti daugiau nei 45 metų tvaraus vystymosi, socialinio augimo, žmogaus teisių apsaugos, socialinės įtraukties ir politikos tyrimų patirtį. KMOP turi didelę patirtį socialinės gerovės, socialinio verslumo ir užimtumo, sveikatos apsaugos sistemos ir žmogaus teisių apsaugos, mokslinių tyrimų ir praktinės patirties plėtros socialinės politikos klausimais srityse. KMOP  dalyvauja tiek nacionaliniuose, tiek ES ir (arba) tarptautiniuose projektuose, kuriuose sprendžiami socialiniai klausimai, daugiausia dėmesio skiriant gebėjimų ugdymui ir žemos kvalifikacijos jaunimo bei ilgalaikių bedarbių teisių stiprinimui, įgalinimui, migracijai, mažumų teisėms, smurto ir prekybos žmonėmis aukoms, patyčių, pagyvenusių ir neįgalių žmonių gerovei.

synthes-300x104

SYNTHESIS tyrimų ir švietimo centras yra pažangi organizacija, kurianti ir įgyvendinanti socialinį poveikį turinčius mokslinių tyrimų ir švietimo projektus. SYNTHESIS yra Kipro lyderis socialinių inovacijų ir socialinio verslumo srityje; ji įkūrė „Hub Nicosia“ – socialinių inovacijų centrą, kuris remia socialinę misiją turinčius verslininkus ir organizacijas. Įvairių konfliktų ir atskirties pilname pasaulyje, SYNTHESIS savo veikla siekia pagerinti asmeninius žmonių gyvenimus, didina socialinę įtrauktį ir prisideda prie žalios ir tvarios ateities žmonėms ir planetai kūrimo.

REDIAL yra NVO (pelno nesiekianti nevyriausybinė organizacija), vienijanti profesionalų grupę, skatinančią įtrauktį ir inovacijas švietimo ir mokymosi visą gyvenimą, verslumo ir socialinių įmonių, mokslinių tyrimų ir plėtros, įtraukties bei socialinės sanglaudos srityse.
„Redial“ buvo įkurta siekiant apjungti didelę patirtį, įgytą vykdant mokymus, plėtojant įsidarbinimo galimybes, verslumą ir bendruomenės įsitraukimą vietiniu bei iki Europiniu lygmenimis.

Acción Laboral turi daugiau nei 10 metų patirtį vykdant didelio biudžeto, kompleksinius įdarbinimo ir mokymo projektus, orientuotus į ilgalaikių bedarbių kompetencijų tobulinimą. „Acción Laboral“ turi padalinius visoje šalyje, įvairiose Ispanijos provincijose ir turi didelį bendradarbiavimo tinklą savo veiklos srityje.

Asocijuotas partneris

Scroll to Top