Apie projektą

ATGAUTAS JAUNIMAS

Nepilnamečių ir jaunuolių, linkusių į nusikaltimus ar pakartotinai nusikalsti, požiūrio pertvarkymas per mokymus

Šiame projekte siekiama išsiaiškinti, kokių esminių kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių trūksta įstatymus pažeidžiančiam jaunimui, kurių įgijus jiems daug sėkmingiau sektųsi įsidarbinti. Projekte taip pat bus sukurta unikali mokymo programa / el. kursas tiems reikalingiems įgūdžiams ir kompetencijoms stiprinti.
Nusikaltimus padarę jaunuoliai rečiau susiranda darbą, todėl dažniau susiduria su problemomis pvz., skurdo, būsto ir pan. Svarbi jų neįsidarbinimo priežastis yra išsilavinimo trūkumas ir jų ribotas supratimas apie bendruosius gebėjimus, jiems būtinus ugdyti, kad padidintų įsidarbinimo galimybes.

Projekto tikslai

  1. Stiprinti buvusių teistų vaikų kompetencijas ir bendruosius įgūdžius, siekiant palengvinti jų perėjimą į pilnametystę ir padėti jiems integruotis į darbo rinką;
  2. Plėtoti veiklą, skirtą jaunų nusikaltėlių įtraukties ir įsidarbinimo galimybių stiprinimui;
  3. Remti PVO, kurios daugiausia dėmesio skiria vaikų nusikaltėlių apsaugai ir reintegracijai, bei skatinti jaunus žmones, kuriems gresia marginalizacija, grįžti į gyvenimą ir rasti sau vietą visuomenėje;
  4. Įtraukti PVO ir suinteresuotąsias šalis iš verslo sektorių ir mokyti juos panaikinti stereotipus, susijusius su teistų jaunuolių galimybe įsidarbinti jiems išėjus į laisvę.
Scroll to Top